O konferencji

 

Odczucie przyspieszonego upływu czasu zdaje się być obecnie udziałem każdego z nas. Nie wiadomo kiedy mijają kolejne tygodnie, miesiące i cale lata. Niektórzy tłumaczą pęd czasu zwiększaniem się prędkości ziemskiego ruchu obrotowego. Niezależnie jednak od tego, czy Ziemia przyspiesza czy też zwalnia, współczesne tempo życia wiąże się z pewnością z przemianami, jakimi podlega nasze usytuowanie w przestrzeni. Rzeczą zwyczajną i codzienną jest pokonywanie przez człowieka tysięcy kilometrów w czasie mierzonym godzinami. Nawet nie przemieszczając się fizycznie, człowiek dociera w ciągu kilku sekund w najdalsze zakątki naszej planety. Mając jednak do dyspozycji tak wiele środków pokonywania odległości i panowania nad czasem człowiek, paradoksalnie, coraz bardziej się izoluje i ma coraz mniej czasu dla siebie i innych.

Co zmieniło się w naszej percepcji świata za sprawą nowych technologii przyspieszających czas i skracających odległości w przestrzeni? Czy przyspieszony bieg czasu jest tylko zjawiskiem kulturowym czy też ma swoje fizyczne uzasadnienie? W ilu wymiarach żyjemy? Jak przeżywanie czasu i usytuowania w przestrzeni przetwarza literatura oraz sztuka? I wreszcie – czy filozofowie, naukowcy i artyści mówią o tym samym czasie i przestrzeni? A jeśli nie, to czy potrafią się ze sobą na ten temat porozumieć?

Problematyczny charakter powyższych zagadnień doskonale uchwytują słowa św. Augustyna, który gdy nikt go o czas nie pytał, wiedział czym tenże jest, jednak proszony o odpowiedź, nie potrafił już jej udzielić. Próba zrozumienia istoty czasu oraz przestrzeni prowokowała przez wieki filozofów, naukowców, arytstów, literatów do namysłu oraz twórczego działania. Z pewnością warto więc zastanowić się przez chwilę nad obrazami, które mogą się wyłonić z tej mozaiki przekonań, teorii i dzieł.

Organizatorzy konferencji zapraszają do interdyscyplinarnej dyskusji filozofów, socjologów, kulturoznawców, fizyków a także artystów oraz wszystkich tych, którym nie jest obca refleksja nad sposobami ludzkiego doświadczania czasu i przestrzeni.

eXTReMe Tracker